Pasar al contenido principal

 

La Temporada Estable de Jazz a Terrassa 2023/2024

 

La inauguració de la Nova Jazz Cava el febrer de 1994 va permetre la recuperació de la Temporada de Jazz, interrompuda des que el 1985 es va tancar la vella Jazz Cava.

La Temporada és la programació estable al llarg de tot l'any, amb l'únic parèntesi dels mesos d'estiu. L'objectiu del club Jazz Terrassa és oferir el màxim nombre possible de concerts, el que està evidentment condicionat per les disponibilitats econòmiques i per la resposta del públic.

Amb aquest objectiu d'una programació intensa es vol donar resposta a la realitat de la producció jazzística actual. Efectivament, la música de jazz gaudeix actualment d'una expansió extraordinària, caracteritzada per la dissolució dels criteris únics, monolítics i per l'experimentació en molts camps, fusionant les tendències més diverses. Aquesta diversitat conviu i es nodreix dels estils consolidats, als que el llenguatge personal de cada músic permet enriquir constantment.

Al mateix temps s'està incrementant constantment el nombre de músics en actiu, amb el què l'oferta és immensa, no només en diversitat sinó també en quantitat.

La temporada s'estructura en diversos tipus de concerts, amb una diversitat susceptible de variacions o evolució al llarg del temps, però establerta actualment amb la següent tipologia:

    Concerts generals, programant una mostra representativa de les diverses tendències vigents en el panorama jazzístic actual, tant internacional com local. Habitualment divendres i dissabtes nits.
    Jam sessions, habitualment dijous nit, les quals obren un trio o quartet fix i amb músics convidats o espontanis.

Imatges
Adjunt
Document
Organitzadors
Amb el suport de
Entitat beneficiària
Finançat per
Col·laboradors